Velkommen til foreningen!

Medlemsskap i Norsk-Koreansk Vennskapsforening er gratis. Ved innmelding vil du bli lagt til på vår mailliste og motta informasjon om våre arrangementer.

Skriv gjerne noen linjer om din relasjon til Norge eller Korea i meldingsfeltet. Vi ber om din epostadresse, postadresse samt telefonnummer

 

Med vennlig hilsen

Styret i Norsk-Koreansk Vennskapsforening