Bilder fra GA 2015

Sverre Myrli, stortingsrepresentant og medlem av Vennskapsforeningen, åpnet Stortinget for oss i forbindelse med årets generalforsamling. Medlemmene fikk en guidet tur gjennom bygget. Vi endte til slutt opp i husets største partisal (som brukes av partiet med størst oppslutning), der den formelle delen av møtet fant sted.