top of page
IMG_0020.jpg

Foreningens formål er å fremme vennskap og forståelse mellom Norge og Korea. I arbeidet for dette formål vil foreningen bestrebe seg på å fremme utveksling og samarbeid mellom Norge og Korea på kulturelle, sosiale og økonomiske områder.

bottom of page